top of page

Drying and pelletizing of slurry fibre

Genanvend affald - spar penge & skån miljøet

Et af verdens helt store miljøproblemer er de stadigt stigende affaldsmængder. Håndtering og genanvendelse af affald er omkostningstungt, energikrævende og i de fleste tilfælde særdeles skadeligt for miljøet. Samtidig er jordens energiressourcer begrænsede, derfor er alternative energiformer nødvendige i fremtiden.


Grainas har introduceret et unikt og banebrydende tørringssystem ”Superheated Steam Drying”, som gør det muligt at tørre og
genanvende en lang række affaldsprodukter på en hidtil uset energi- og miljørigtig måde.

Tørring med overhedet damp

 

Det unikke i Superheated Steam Drying er tørringsprincippet. I stedet for konventionel varmluftstørring anvendes overhedet damp som tørremedie. Materialet, der skal tørres, opvarmes til 100ºC, hvorved væsken koges ud af produktet. Væsken, som nu er i dampform, trækkes ud af tørrekammeret og kondenseres. Varmeenergien fra kondensatet kan herefter genanvendes som anden energikilde, eksempelvis fjernvarme.


Tørring via Superheated Steam Drying giver en energibesparelse op til 85% i forhold til traditionel tørring med varm luft.

bottom of page