top of page

Wood industry

Træindustri

Anlæg til fremstilling af træpiller samt tørringsanlæg til træflis og biobrændsel. 
Transportanlæg til savsmuld, træspån, flis, og træpiller. 

bottom of page